Att leva med artros

Artros är den vanligaste formen av reumatiska sjukdomar. Ett tillstånd som många upplever som plågsamt och något som hindrar dem från att leva aktiva liv. Det är ett misstag, för i de flesta fall är just fysisk aktivitet det bästa sättet att lindra symptomen av artros. Det kan dock vara svårt att veta var du ska börja. Att bara vara still är inte någon bra idé, men att gå ut för hårt med någon form av träningsprogram är inte nödvändigtvis bra det heller.

Om du har artros i ditt knä kan du få hjälp av Joint Academy. De är ett vårdföretag som specialiserat sig på att ge individanpassad vård för artros via mobiltelefonen. Du får kontakt med en personlig fysioterapeut som skräddarsyr ett träningsprogram åt dig och kan svara på dina frågor. I den app du laddar ned, som finns för både Android och iOS, får du dessutom tillgång till personliga data, statistisk som på ett överskådligt sätt visar dina framsteg. Hela 85 % av Joint Academys användare upplever att deras problem med artros minskat sedan de började använda deras metod. Det är få vårdinsatser som har såpass bra resultat. Det mest positiva är förstås att det visar att det går att leva med artros och ha ett fullgott liv.