Vinyasa flow

Vinyasa flow yoga är en dynamisk yoga där andning och rörelser flödar tillsammans genom olika serier. Positionerna flyter i varandra och följer rytmen av andningen.
Vinyasa flow yoga har sitt ursprung i ashtangayogan men följer inte ashtangaseriens strikta ordningsföljd. Genom att följa flödet skapas ett meditativt tillstånd, en meditation i rörelse som också liknar dans. Utövas ofta till musik.

Lämna en kommentar