Klassisk indisk

Klassisk indisk Yoga är en mycket gammal indisk tradition . Den är inspirerad av Hatha yoga , där man föreställer sig att man  skapar balans i kroppens ”energisystem” för att uppnå fysisk och mental hälsa och utveckling. En yogaform där andning och rörelser är i fokus. Passet är både mjukt och långsamt och dynamisk.  Bra för både nybörjare och avancerade.

Passet  startar och slutar med mantra chanting (meditativ sång ). Passet innehåller också en hel del andningsövningar för att skapa balans i kroppen.

Hatha yoga kallas i Sverige ofta för ”vanlig yoga”. Ordet Hatha är en sammansättning av ”Ha”, vilket betyder sol, och ”tha” betyder måne. Yoga är alltså en sammanslagning av dessa två element, en förening av motsatser, en förening av kropp och sinne/själ. Hatha är ett samlingsnamn för alla former av fysisk yoga. Betoningen i hatha yoga ligger på yogaövningarna/positionerna (asanas), andningsteknik (pranayama) och ibland även på meditation, (dhyana). Detta är alltså en generell beskrivning som gäller all Hatha yoga. Hur hur man utför denna fysiska träning med asanas/yogaövningar kan däremot skilja sig betydligt mellan olika instruktörer.

Lämna en kommentar