Villkor Personlig Träning på Womens Wellness

Individuella träffar med Personlig Tränare på Womens Wellness gym i Uppsala

Vi har individuella PT- träffar av olika slag. Du bokar din träff med din Personliga Tränare. Träffarna kan vara 25, 40 och 55 minuter långa. Ej avbokad träff inom 24 timmar före genomförande förfaller som förbrukad, oavsett skäl. Anledningen är att den personliga tränaren inte har någon möjlighet att på så kort varsel boka in en annan person på den tiden du skulle haft.

Träffar i Grupp med Personlig Tränare

(Även kallat PT Small group alternativt PT Duo)

Att träna med PT ihop med andra är förutom att det är väldigt roligt också billigare än när du är ensam med din PT. Träffarna du har tillsammans med andra kommer att genomföras oavsett om du är närvarande eller inte och träffen ses då som förbrukad.

Specifikt för PT Small group

Anmälan till PT Small Group är bindande 21 dagar före första tillfället.  Vid avanmälan oavsett skäl återbetalas ingen avgift. Din Personliga Tränare kan om det finns möjlighet erbjuda dig att istället använda dina träffar i en annan grupp förutsatt att gruppen redan har minimiantalet 3 deltagare alternativt ej är fulltecknad. Detta är dock inget som Womens Wellness eller din Personliga Tränare kan garantera.

Lämna en kommentar