Power Plate
power plate på Womens Wellness

Power Plate

Effektiv träning och återhämtning med Power Plate

Power Plate-maskinen är konstruerad för att skapa en harmonisk tredimensionell rörelse (vibration). Detta medför att din kropps tyngdpunkt förflyttas mellan 25-50 gångar per sekund. Eftersom vår kropp alltid strävar efter att upprätthålla sin balans gentemot gravitationen kommer vårt naturliga reflexiva stabiliseringssystem att aktiveras i sin helhet. Musklerna svarar med snabba reflexiva sammandragningar(Tonic Vibration Reflex TVR) vilket medför en mycket effektiv och hälsosam effekt.

Fördelar:

  • Snabba pass på ca 15 min för hela kroppen

  • Oändliga mängder av program med olika syften

  • Återhämtning för musklerna

Många människor som bara tränar på PowerPlate är nöjda med sina resultat. Vi rekommenderar dock att kombinera med någon form av konditionsträning.  Kom ihåg att PowerPlate kan användas i samband med många andra träningsformer och ett flertal träningsredskap.

Det finns mer än hundratusentals PowerPlateanvändare runt om i hela världen, som har tränat på maskinen i många år. Med så utbredd träning och inga rapporterade negativa effekter visar på en mycket säker träningsform. Men som med all form av aktivitet så bör man anpassa sin träning efter sina fysiska förutsättningar.

pp2 power plate på Womens Wellness gym i Uppsalapower plate på Womens Wellness gym i Uppsala

FÖRBÄTTRAD MUSKELSTYRKA

Förbättring av muskulär funktion är till fördel för alla. Förutom de välkända fördelarna med en välutvecklad muskulatur, är viktigt för att förebygga fallolyckor för alla, för den vältränade idrottaren såväl som för den åldrande individen. En god balans och stabilitet såväl som en god muskelkapacitet krävs för de dagliga livets aktiviteter. En god muskulär funktion uppnås via neurologisk och myogen adaptation. I början av träningen erhålles styrkeökningen genom neurologisk adaptation vilken karaktäriseras av en snabbare tillgänglighet till den motoriska enheten och en effektivare muskelkontraktion (intramuskulär koordination).

FÖRBÄTTRING AV CIRKULATION SAMT KARDIOVASKULÄR FUNKTION

Accelerationsträning kan förbättra cirkulationen genom att muskler rytmiskt drar sig samman och slappnar av vilket får stängda kappilärer att öppnas, känt som den s.k. muskelpumpen. Cirka 40% av kroppsvikten består av skelett och hjärtmuskulatur, vilken genom de rytmiska muskelkontraktionerna ger en pump- och sug-effekt som i sin tur säkerställer blodförsörjningen till samtliga organ . Denna muskelpump är viktig för cirkulationen i hela kroppen. Muskelpumpen stödjer återflödet av blod till hjärta och lungor, stödjer lymfflödet, stödjer borttransport av slaggprodukter samt förbättrar syresättningen i vävnaden.

SMÄRTLINDRING

Träning på Power Plate-maskinen kan lindra smärta genom stimulering av nervsystemet. Genom den s.k. grindteorin, där aktivitet i de tjocka myeliniserade nervfibrerna hämmar aktivitet i de tunna omyeliniserade fibrerna (smärtfibrerna). Forskning har visat att träning på Power Plate kan minska ett enzym, kreatinkinas, som är en indikator på muskelnedbrytning. Det har också visats att förekomsten av träningsvärk minskar efter träning på Power Plate.

Massage med hjälp av Power Plate kan ge likartade resultat som traditionell avslappnings-massage, vilken av många anses verka smärtlindrande.