Medlem år 2 och framåt

Träningsglädje på Womens Wellness gym i Uppsala

Detta händer år två, tre, fyra osv som medlem på Womens Wellness

När du varit medlem hos Womens Wellness i 12 månader så löper ditt medlemsavtal(23 kr/dag) automatiskt vidare, med minst en månads löpande uppsägningstid. Har medlemskapets pris höjts under tiden som du haft ditt första år med prislås så kommer höjningen träda i kraft i månad 13. Information om prishöjning läggs i regel ut på hemsidan i god tid före dess inträdande. En normal årlig prishöjning av medlemskapet ligger på ca 2-3%.

Du väljer väg med hjälp av Womens Wellness råd

Under din fortsatta träning förutom medlemskapet kan du välja allt ifrån att du ska klara dig själv till att träffa PT varje gång du kommer. Du kommer överens med din medlemsvärd eller din PT vilket upplägg som är lämpligast för att möta dina behov. Du kan då förstås välja en ny 12 månaders period med ett livsstilsprogram precis på samma sätt som år 1. Men det finns också möjlighet att ha ett obundet upplägg vilket ger dig möjlighet att då och då ändra intervaller av träffar med din PT.

Lojalitetsrabatt

Som trogen medlem på Womens Wellness Gym i Uppsala så får du viss rabatt efter 2 års medlemskap, 5 års medlemskap, 10 års medlemskap osv. Du ansvarar själv för att meddela detta info@womenswellness.se. För att få rabatten skall du ha ett sammanhängande medlemskap inom ovannämda perioder.

Efter minst 2 år per årsskifte: 3 kr/dag
Efter minst 5 år per årsskifte: 5 kr/dag
Efter minst 10 år per årsskifte: 7 kr/dag
Efter minst 15 år per årsskifte: 9 kr/dag

Observera att du EJ kan kombinera denna rabatt med t ex grupprabatt. Men du får gärna välja den bästa rabatten!

 

Lämna en kommentar