Välgörenhet och Träna för en god sak

Välgörenhet & träning på Womens Wellness

Tillsammans kan vi göra skillnad. Vi tänkte under en dag samla ihop lite pengar att skänka till TRIS Tjejers rätt i samhället. Ta med dig kontanter och stoppa i våra utställda bössor. Vi tänker oss att man skänker 50 kr för varje tränad halvtimme(frivilligt förstås). Vi samlar till ett projekt som heter Ronjabollen.

Ronjabollen

Ronjabollen är ett fotbollsprojekt, finansierade av arvsfonden, för tjejer i åldrarna 8-15 som bor i resurssvaga områden i Uppsala. Ronjabollen vill att fler tjejer ska få möjligheten att vara fysiskt aktiva på fritiden, hitta en idrottsförening som passar dem och få en meningsfull fritid. Syftet med Ronjabollen är att öka delaktighet och handlingsutrymme för tjejer som lever långt ifrån idrottsrörelsen.

När: 20 mars 9-19

Var: Vattholmavägen 16 A & Kungsgatan 79

Hur: Ge 50 kr till välgörenhet för varje halvtimme du tränar. Bössor finns utställda i gymet.

 

välgörenhet till TRIS

Lämna en kommentar